Rezerwat przyrody Widowo

Uroczy Rezerwat o powierzchni 97,10 ha. Są to charakterystyczne zalesione wydmy ( w części północnej rezerwatu). Natomiast  w południowej części znajduje się brzeżna strefa pradoliny

Wydmy powstały głównie w holocenie w wyniku działalności morza i wiatru, nałożone na starszą rzeźbę glacjalną; Równina Błot Przymorskich powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późno-glacjalnej sieci dolinnej Przymorza. Ciekawostkąjest to iż stąpamy tu po torfach pokryte piaskami eolicznymi.

Rezerwat choć niewielki posiada nieocenione walory przyrodnicze:

  • Cenne gatunki flory: duża grupa storczyków: kruszczyk rdzawolistny Epipactis atropurpurea, tajęża jednostronna Goodyera repens, podkolan biały Platantera bifolia; widłaki: jałowcowaly Lycopodium annotinum, goździsty L. clavatum. Inne gatunki roślin chronionych: paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, turzyca piaskowa Carex arenaria, pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora. Występują tu również liczne, stare okazy dębów szypułkowych Quercus robur o średnicy pnia na wysokości 130 cm ok. 80 cm.

Warto pamiętać o tym iż poruszamy się tu wyznaczonymi ścieżkami. Nadmierny i niezorganizowany ruch turystyczny doprowadza do dość szybko postępującej dewastacji. Na domiar złego pomaga mi zmiana stosunków wodnych w części południowej (odwodnienie powodowane przez rowy melioracyjne).

Rezerwat powołano celem zachowania interesującego zespołu form wydmowych (wały i pagóry wydmowe, wydmy paraboliczne, niecki i rynny deflacyjne, różnokształtne obniżenia międzywydmowe), zespołów lasów mieszanych dębowo-sosnowych i bażynowych borów nadmorskich oraz rzadkich gatunków roślin.

Galeria

Lokalizacja

serce Twoje ulubione obiekty 0